MUSTAFA HASANOĞLU VAKFI

Türkiye’nin yarınlarında ‘aydınlık yüzler’

SOSYAL SORUMLULUK

Sorumluluğunun Bilincinde İhtiyacı Olanın Yanında

MUSTAFA HASANOĞLU VAKFI; ‘ÖNCE İNSAN’ ilkesiyle yola çıkarak, 16 Ekim 2013 tarihinde Hasanoğlu Ailesi ve Ailenin yakın dostları tarafından, Mustafa Hasanoğlu ile başlayıp günümüze kadar gelen yardımlaşma geleneğinin daimi olmasını ve yapılan yardımların kurumsal bir çatı altında, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacı ile kurulmuştur.

Vakfımızın temel ilkesi; Türkiye’nin yarınlarında ‘aydınlık yüzler’ görmek adına, çocuklarımızı topluma kazandırmak ve Eğitim, İlim, Bilim, Sağlık, Çevre, Sanat ve Edebiyat alanlarında; Sürekli gelişimi benimsemiş ve gençlerimizi toplumda saygın, üretken ve umutlu bir geleceğe hazırlamak, toplumun manevi ihtiyaçlarını karşılayarak, Ülkemizde bulunan, sosyal ve sağlık yardımına muhtaç kimselere umut ve geleceklerine ışık olabilmek ve bu bağlamda Ülkemizin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaktır.

MUSTAFA HASANOĞLU VAKFI, üstlenmiş olduğu misyon ile maddi-manevi dayanışma ve yardımlaşma özelliğinin yaygınlaşması ve geliştirilmesini esas alarak, her yaştaki insanın özellikle eğitimin her kademesindeki öğrencilerin, öğrenim görmelerine destek olmak, insani ve ahlaki değerlerini korumak ve yaşatmak, çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı, bilgili, ahlaklı, kültürlü, eğitimli, çevreye saygılı, milli ve manevi değerlere bağlı, meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmayı kendine görev edinmiştir.

Bu hedef doğrultusunda Vakfımız; Öğrencilerin, öğrenim görmeleri için her türlü eğitim müesseseleri açmak, barınmaları ile maddi ve manevi gelişmelerini destekleyici faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaç sahibi insanlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak, özürlü ve engelliler ile korumaya muhtaç kimseler ve koruma altındaki çocuk ve gençler için tesisler açmak, bu bağlamda faaliyette olan vakıflar ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

FAALİYET ALANLARI

Faaliyetler & Programlar

Eğitim Desteği

Okul öncesi, ilköğretim, lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzmanlık, doktora ve doktora sonrası seviyelerinde tahsil…

Kurs ve Barınma Desteği

Hukuki mevzuatın uygun gördüğü şartlar çerçevesinde; kreş, anaokulu, ilköğretim, lise, kolej, dershane, etüt merkezi, spor tesisleri…

Sosyal Yaşam Merkezi Desteği

Gerekli kanuni izinlerin alınması ve gerekli protokollerin yapılması ile devlet koruması altında olan çocuklara; kimsesiz, yetim…

Yayın ve Yapım Desteği

Her türlü eğitici, öğretici, ilmi, edebi, sanat ve kültür içerikli olan, toplumun manevi ve tarihi değerlerine uygun yayınlar yapmak…

Kültürel Gelişim Desteği

Vakfın gayesine uygun her türlü kültürel ve sosyal toplantılar yapmak, kişilerin kitap okumalarını sağlamak için kütüphane ve…

Bilimsel Gelişim Desteği

Bilimin her dalında araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu çalışmaları teşvik etmek, yapılanları desteklemek ve…

Gıda Desteği

Vakfın gayesine uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yasal mevzuat çerçevesi içinde kalmak kaydıyla yurt dışında…

Çevre Desteği

Çevre koruma bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yeşil…